Vytvořte fakturu

Lila - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název Lila
Stav Zničeno
IČO 31318452
TIN 2020351102
Datum vytvoření 20 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lila
Mudroňova 67
81103
Bratislava
Financial information
Zisk -551 €
Kapitál 5 269 €
Vlastní kapitál 5 269 €
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,718
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,718
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,718
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 199
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,568
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -551
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 551
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 551
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -551
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -551
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -551
Date of updating data: 02.02.2016
 • IČO :31318452 TIN: 2020351102
 • Sídlo: Lila, Mudroňova 67, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Únor 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2016Zrušené obchodné meno:
   Lila spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 67 Bratislava 811 03
   23.12.2014Nové obchodné meno:
   Lila spol. s r. o. v likvidácii
   11.10.2013Nové sidlo:
   Mudroňova 67 Bratislava 811 03
   20.02.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným