Vytvořte fakturu

HUECK SYSTEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název HUECK SYSTEM
Stav V likvidaci
IČO 31318479
TIN 2020335229
DIČ SK2020335229
Datum vytvoření 18 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUECK SYSTEM
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 662 934 €
Zisk 11 306 €
Kapitál 86 260 €
Vlastní kapitál 50 212 €
Kontaktní informace
Email office@hueck.sk
Telefon(y) 0244372708, 0244372731
Fax(y) 0244372729
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,536
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,525
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,724
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,724
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,785
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,198
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 587
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,016
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58,016
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,517
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,286
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,286
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,139
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 911
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 911
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,875
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,569
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,569
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 870
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 301,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 662,934
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 301,176
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 310
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361,448
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 646,258
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 263,795
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) -19
D. Služby (účtová skupina 51) 14,282
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,025
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,025
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,367
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 361,782
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,676
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,118
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -145
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,531
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,225
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,344
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,306
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016