Vytvořte fakturu

I V R O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I V R O
IČO 31318746
TIN 2020300865
DIČ SK2020300865
Datum vytvoření 25 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I V R O
Vlčkova 21
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 272 119 €
Zisk 19 242 €
Kapitál 179 922 €
Vlastní kapitál 116 774 €
Kontaktní informace
Email ivro@ivro.sk
Telefon(y) 0252625222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 348,965
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,891
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,891
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,740
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,933
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,173
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,173
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,983
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,415
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,415
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,385
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,183
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 305,777
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254,845
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,141
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,141
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,965
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,340
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,838
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,838
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,737
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,737
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,523
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,523
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,242
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 533
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 533
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 730
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 730
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 219,438
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 138,982
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,982
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,903
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,592
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 978
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,983
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,924
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,270,831
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,272,119
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,270,331
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,237,248
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 500
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 159,422
D. Služby (účtová skupina 51) 1,042,461
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,500
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,398
4. Sociální náklady (527, 528) 1,239
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 771
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,871
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,448
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,544
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,544
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,518
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,353
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,111
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,111
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31318746 TIN: 2020300865 DIČ: SK2020300865
 • Sídlo: I V R O, Vlčkova 21, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Únor 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06 02.03.2001
  Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06 02.03.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Dohnány 3 419 € (50%) Vlčkova 21 Bratislava 811 06
  Ing. Róbert Boďo 3 419 € (50%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dohnány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány
   11.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   pohostinská činnosť
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   I V R O , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Boďo Závadská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Ivan Dohány Vlčkova 21 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Boďo
   Ing. Ivan Dohnány