Vytvořte fakturu

"JEMI" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "JEMI"
IČO 31318819
TIN 2020300898
DIČ SK2020300898
Datum vytvoření 26 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "JEMI"
Floriánske námestie 1-2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 591 665 €
Zisk 9 101 €
Kapitál 222 566 €
Vlastní kapitál 99 719 €
Kontaktní informace
Email jemi.avion@azet.sk
Telefon(y) 0556220791, 0243411333, 0255571500
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 224,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,126
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,126
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,618
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,935
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,009
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 164,175
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 163,978
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,720
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,652
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,652
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,114
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,814
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,474
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 248
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 224,609
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,820
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 92,416
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 92,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,101
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,789
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,299
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 127
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 7,172
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 22,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,740
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,716
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,716
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,786
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,876
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,808
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,879
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,675
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,750
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,750
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,000
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 581,489
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 591,665
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 581,489
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,301
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 397,631
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,900
D. Služby (účtová skupina 51) 48,388
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,211
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,977
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,252
4. Sociální náklady (527, 528) 3,982
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,167
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,215
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,295
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,095
2. Ostatní náklady (562A) 2,095
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,200
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,294
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,070
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,969
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,969
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,101
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015