Vytvořte fakturu

Spirit Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Spirit Slovakia
IČO 31318835
TIN 2020292065
DIČ SK2020292065
Datum vytvoření 25 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spirit Slovakia
Gercenova 6/A
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 457 587 €
Zisk 64 167 €
Kapitál 2 519 296 €
Vlastní kapitál 1 109 494 €
Kontaktní informace
Email spirit@spiritsl.sk
Telefon(y) 0263451328, 0263451330, 0263451435
Fax(y) 0263451435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,418,048
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 727,348
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 174,111
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,011
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 81,105
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,995
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 553,237
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 553,237
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,687,864
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 412,488
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 412,488
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,163,304
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 615,550
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 615,550
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,239
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,806
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 489,709
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,072
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 77,857
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,215
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,836
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,836
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,418,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,165,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 96,754
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 96,754
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 989,810
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 989,810
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,167
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252,712
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,843
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,307
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 36,536
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 165,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 933,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 697,414
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,414
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 203,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,130
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,043
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,963
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -25,659
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -25,659
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,455
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,189
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,460,214
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,457,587
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,365,791
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,402
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,727
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,340,140
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,797,891
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,318
D. Služby (účtová skupina 51) 289,195
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 149,474
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 107,587
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,671
4. Sociální náklady (527, 528) 4,216
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,675
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,413
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,413
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,032
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,142
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,447
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 296,789
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,627
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2,625
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,071
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,256
2. Ostatní náklady (562A) 20,256
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,810
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,005
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,003
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,836
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,836
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31318835 TIN: 2020292065 DIČ: SK2020292065
 • Sídlo: Spirit Slovakia, Gercenova 6/A, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Únor 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava 26.02.1998
  Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01 26.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Čerepkai 6 640 € (50%) Ostredská 13 Bratislava
  Ing. Vladimír Čerepkai 6 640 € (50%) Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   26.08.2009Nové sidlo:
   Gercenova 6/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai Martina Granca 5 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
   25.08.2009Zrušené sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   03.02.2003Nové sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   26.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   25.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   18.05.1995Nové obchodné meno:
   Spirit Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   17.05.1995Zrušené obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   05.05.1993Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   04.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   11.06.1992Nové obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   10.06.1992Zrušené obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Bajúsová
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /tovary na ktoré je potrebné osobitné povolenie, len s týmto povolením./
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Bajúsová