Vytvořte fakturu

C E I T Centrum eko-informácií a terminológie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
IČO 31318851
TIN 2020328442
DIČ SK2020328442
Datum vytvoření 26 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C E I T Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 901 €
Zisk -1 562 €
Kapitál 4 548 €
Vlastní kapitál 2 114 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245244175, 0245523320, 0243423065
Mobile(y) +421903454010, 0903454010, 0903454011, 0903708706, 0903739195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,338
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,180
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 465
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 715
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 448
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 267
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 158
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,338
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 552
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,299
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,015
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,015
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,562
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 241
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 241
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 495
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 461
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,901
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,901
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,901
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,861
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 679
D. Služby (účtová skupina 51) 17,002
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 133
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -960
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -780
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 122
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 122
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,082
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015