Vytvořte fakturu

KUGLUF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KUGLUF
IČO 31318894
TIN 2020351091
DIČ SK2020351091
Datum vytvoření 27 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUGLUF
Mlynarovičova 28
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 536 559 €
Zisk 36 436 €
Kapitál 373 159 €
Vlastní kapitál 33 650 €
Kontaktní informace
Email kugluf@stonline.sk
Telefon(y) 0245526105, 0255574926, 0262412234, 0262412260, 0262412269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 417,540
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 181,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 181,213
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 181,213
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 235,099
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 139,688
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,688
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,812
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,812
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,812
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,488
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,111
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,228
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,228
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 417,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,085
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 26,346
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,436
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,893
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,207
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,746
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,440
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 17,422
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,599
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 142,706
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58,913
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,913
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,191
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,214
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,688
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,980
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,980
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 160,562
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 141,169
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 19,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,343,327
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,536,559
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 976,642
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 366,685
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,698
V. Aktivace (účtová skupina 62) 129,513
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,021
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,483,190
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 706,841
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 233,235
D. Služby (účtová skupina 51) 150,010
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 331,757
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 236,284
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 82,892
4. Sociální náklady (527, 528) 12,581
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,932
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,932
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,823
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 402,452
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,872
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,894
2. Ostatní náklady (562A) 1,894
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,975
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,870
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,499
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,063
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,065
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,436
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31318894 TIN: 2020351091 DIČ: SK2020351091
 • Sídlo: KUGLUF, Mlynarovičova 28, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 27.02.1992
  Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 27.02.1992
  Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 01.01.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rudolf Čierny 1 660 € (25%) Ventúrska 5 Bratislava 811 01
  Jozef Barčík 1 660 € (25%) Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
  Jozef Kordoš 3 319 € (50%) Fikusová 10 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Čierny Ventúrska 5 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Barčík Mliekárenská 16010/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.02.1992
   Jozef Kordoš Fikusová 10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.01.2000
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie malých pekární, predaj a distribúcia vyrobených výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných a bytových stavieb.
   06.02.2001Nové sidlo:
   Mlynarovičova 28 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova č. 8 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Čierny Palisády č. 23 Bratislava 811 06
   Jozef Kordoš Fikusova 10 Bratislava 851 10
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   12.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   27.02.1992Nové obchodné meno:
   KUGLUF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 11 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Barčík Iljušinova 3 Bratislava
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava