Vytvořte fakturu

D U M A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D U M A
IČO 31318959
TIN 2020328453
DIČ SK2020328453
Datum vytvoření 25 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U M A
Nová Rožňavská 144
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 398 851 €
Zisk 1 810 €
Kapitál 69 825 €
Vlastní kapitál 5 939 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243421896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,495
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,495
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,495
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,522
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,217
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,823
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,935
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,017
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,262
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,040
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,988
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,215
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,810
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,755
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 661
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 121,278
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 107,187
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,549
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,542
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 398,851
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 390,596
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,780
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,475
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 396,047
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 321,280
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,897
C. Služby (účtová skupina 51) 39,248
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,945
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 356
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,937
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,318
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,804
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,951
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 210
X. Úrokové výnosy (662) 210
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 244
M. Úrokové náklady (562) 24
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 220
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,770
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,810
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31318959 TIN: 2020328453 DIČ: SK2020328453
 • Sídlo: D U M A, Nová Rožňavská 144, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Únor 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 29.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Anna Takáčová 6 639 € (100%) Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2015Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 29.04.2015
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 144 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Takáčová Borievkova 2 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 31.10.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   07.04.2004Nové obchodné meno:
   D U M A spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.02.1992
   06.04.2004Zrušené obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   19.08.1997Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Tibor Kročan Ševčenkova 1115/10 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   16.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   15.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   " D U M A " spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru
   poskytovanie marketingu a leasingu
   zabezpečenie výroby, spracovania a odbytu výrobkov z kovov, plastov a iných materiálov, strojov, nástrojov, zariadení a prístrojov
   školiaca a konzultačná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Marián Baran Baltská 5 Bratislava
   Ing. Ján Iľanovský Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava
   Ing. Juraj Kováčik Vyšehradská 5 Bratislava
   Ing. Peter Rácz Pavlovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Korbeľ Osuského 6 Bratislava