Vytvořte fakturu

PETEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název PETEX
IČO 31319033
TIN 2020294056
DIČ SK2020294056
Datum vytvoření 02 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETEX
Starhradská 12
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 851 €
Zisk -15 992 €
Kapitál 15 072 €
Vlastní kapitál -49 965 €
Kontaktní informace
Email petex@nextra.sk
webové stránky http://www.petex.sk
Mobile(y) +421905718645
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,387
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,606
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 767
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,989
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,387
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,405
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,757
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -75,809
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,992
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,792
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 908
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 84,011
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,529
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 585
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,297
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 79,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,873
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,851
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,851
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,482
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,229
C. Služby (účtová skupina 51) 9,555
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,408
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 148
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,631
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 67
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,401
M. Úrokové náklady (562) 817
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 584
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,401
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,032
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,992
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016
 • IČO :31319033 TIN: 2020294056 DIČ: SK2020294056
 • Sídlo: PETEX, Starhradská 12, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Janka Zjavková Bernolákovo 927 00 28.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Janka Zjavková 6 639 € (100%) Bernolákovo 927 00
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.08.2016Noví spoločníci:
   Mgr. Janka Zjavková Poľovnícka 5 Bernolákovo 927 00
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Janka Zjavková Poľovnícka 5 Bernolákovo 927 00 Vznik funkcie: 28.06.2016
   27.01.2005Nové sidlo:
   Starhradská 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.02.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   02.03.1992Nové obchodné meno:
   PETEX spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kladenie betónovej dlažby
   výroba, inštalácie, údržba a oprava elektrických strojov a prístrojov
   obchod s tovarom všetkého druhu nevyžadujúceho zvláštne povolenie