Vytvořte fakturu

ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
IČO 31319106
TIN 2020350057
DIČ SK2020350057
Datum vytvoření 04 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
Tupolevova 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 383 619 €
Zisk 1 169 €
Kapitál 442 921 €
Vlastní kapitál 109 692 €
Kontaktní informace
Email zak@zak.sk
Telefon(y) 0263822519, 0263814696
Mobile(y) 0903233666, 0903715597
Fax(y) 0263822519
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 364,417
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,442
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 850
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 592
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 362,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 343,474
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 343,474
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,395
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,395
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,395
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,106
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,004
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 3,319
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 24,280
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 75,734
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 86,797
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,063
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,883
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 264,763
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 157,573
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,573
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,959
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 741
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 457
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,033
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -20,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -20,357
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,477
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 664
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 383,619
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 333,621
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,708
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,290
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,353
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 316,939
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,369
D. Služby (účtová skupina 51) 32,461
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,511
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,414
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,955
4. Sociální náklady (527, 528) 142
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 636
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 882
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 882
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,555
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,266
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,560
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 560
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 560
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,573
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,129
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319106 TIN: 2020350057 DIČ: SK2020350057
 • Sídlo: ZAK & Co. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/, Tupolevova 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01 19.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Žák 6 639 € (100%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2014Noví spoločníci:
   Pavel Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   03.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   20.10.2010Nové sidlo:
   Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Elena Čermáková Beňadická 3019/28 Bratislava 851 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   19.03.1998Nové sidlo:
   Banícka 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Žák Banícka 9 Pezinok 902 01
   Ján Žák Továrenská 4 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   04.03.1992Nové obchodné meno:
   ZAK & Co. spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d. /v jazyku anglickom/
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná - kúpa, predaj a sprostredkovanie priemyselného, potravinárskeho, textilného tovaru, automobilov a strojných zariadení a nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti.
   1/ Hostinská činnosť - - -
   Noví spoločníci:
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol ŽÁK Tupolevova 24 Bratislava
   Ján ŽÁK Donaufelder str. 21/4 Wien 1210 Rakúsko