Vytvořte fakturu

DUO TOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUO TOP
IČO 31319131
TIN 2020335240
DIČ SK2020335240
Datum vytvoření 05 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUO TOP
Račianska 103
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 497 €
Zisk -356 €
Kapitál 461 084 €
Vlastní kapitál 281 863 €
Kontaktní informace
Email duotop@duotop.sk
Telefon(y) 0903722762, 0255560011, 055560011
Mobile(y) 0903722762
Fax(y) 0255560011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,828
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,828
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,828
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 392,487
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 384,661
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 843
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,471
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 413,315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 281,507
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 466,491
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -191,931
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -356
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,808
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,708
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 101,958
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,057
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,845
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,150
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,906
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 560
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,582
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 190,497
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 188,866
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,631
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 184,819
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,871
C. Služby (účtová skupina 51) 75,113
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,756
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,014
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,638
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,427
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,678
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,882
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,076
M. Úrokové náklady (562) 4,205
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 871
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,074
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 604
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -356
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015