Vytvořte fakturu

Š O T O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Š O T O
IČO 31319297
TIN 2020293858
DIČ SK2020293858
Datum vytvoření 06 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Š O T O
Žilinská 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 380 968 €
Zisk 3 437 €
Kapitál 150 060 €
Vlastní kapitál 92 131 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252496206, 0903177203
Mobile(y) +421911310051, 0903177203
Fax(y) 0252442695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 116,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,325
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,325
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,016
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,309
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,310
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65,496
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,496
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,275
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,275
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,275
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,539
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,588
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,049
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,711
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 338
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,568
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,423
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,423
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,069
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 127,049
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,980
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,437
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,436
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,574
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,250
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,250
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,108
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,826
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,425
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 862
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 862
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 680
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 60
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 380,968
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 380,968
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 245,270
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 63,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,781
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,556
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 243,788
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,159
D. Služby (účtová skupina 51) 28,776
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,898
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,257
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,057
4. Sociální náklady (527, 528) 2,584
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 557
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,637
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,637
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,741
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,412
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,464
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 504
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,472
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,472
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,437
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015