Vytvořte fakturu

VÚIS Mosty - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VÚIS Mosty
IČO 31319394
TIN 2020291647
DIČ SK2020291647
Datum vytvoření 10 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÚIS Mosty
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 217 229 €
Zisk 41 307 €
Kapitál 397 543 €
Vlastní kapitál 168 836 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263452699, +421263452237, +421263812198
Mobile(y) +421903763376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 451,597
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,474
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,062
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,250
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,250
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,162
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,162
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 445,007
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 237,717
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,517
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 208,200
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,804
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 3,804
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,486
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,335
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 194,151
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,143
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,725
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,725
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 155,472
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 202,095
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,307
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 241,454
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,451
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,451
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 240,003
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,860
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,860
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,439
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,558
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,659
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,537
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 216,965
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 217,229
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 216,965
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,773
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,175
D. Služby (účtová skupina 51) 40,432
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,797
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,725
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,601
4. Sociální náklady (527, 528) 471
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,291
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 438
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 438
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,456
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,358
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 51
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 868
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 868
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -817
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,639
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,332
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,332
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319394 TIN: 2020291647 DIČ: SK2020291647
 • Sídlo: VÚIS Mosty, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07 20.04.1998
  Ing. Ján Kucharík, CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01 20.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Červeňan 1 826 € (27.5%) Eisnerova 11 Bratislava 841 07
  Ing. Ján Kucharík, CSc. 3 818 € (57.5%) Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
  Ing. Stanislav Šuster 996 € (15%) Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.03.2012Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   12.03.2012Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   02.06.2011Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   22.01.2010Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   20.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   19.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   09.12.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a rekonštrukcie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   rekonštrukcie pamiatkových objektov
   projektová činnosť v oblasti statického zabezpečenia stavebných a pamiatkových objektov
   diagnostika, stavebný a statický prieskum dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a pamiatkových objektov
   10.03.1992Nové obchodné meno:
   VÚIS Mosty s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumno-vývojová, inžinierska a projektová činnosť v stavebníctve a technická pomoc
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   zaťažovacie skúšky stavebných dielcov a konštrukcií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava