Vytvořte fakturu

C. F. H. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název C. F. H.
Stav Zničeno
IČO 31319581
TIN 2020363477
DIČ SK2020363477
Datum vytvoření 16 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C. F. H.
Škultétyho 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 620 €
Zisk -4 219 €
Kapitál 1 938 €
Vlastní kapitál -147 007 €
Kontaktní informace
Email aabwah@stonline.sk
Telefon(y) 0903231646
Mobile(y) 0903231646
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,754
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,500
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,754
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -151,226
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -153,779
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,219
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,980
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 866
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 152,114
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 518
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,152
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 150,416
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,620
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,620
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,819
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146
C. Služby (účtová skupina 51) 1,195
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,474
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,199
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,279
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,259
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,219
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :31319581 TIN: 2020363477 DIČ: SK2020363477
 • Sídlo: C. F. H., Škultétyho 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2015Zrušené obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   21.12.2007Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   C. F. H. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným