Vytvořte fakturu

BRVZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRVZ
IČO 31319637
TIN 2020316573
DIČ SK2020316573
Datum vytvoření 17 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRVZ
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 640 393 €
Zisk 7 140 905 €
Kapitál 48 904 956 €
Vlastní kapitál 11 091 598 €
Kontaktní informace
Email jana.hajduchova@bauholding.com
Telefon(y) 0232621226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,367,904
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 904,096
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,806
2. Software (013) - /073, 091A/ 27,806
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 876,290
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 833,700
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,786
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 804
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,458,692
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 24,235
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 24,235
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,019,736
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,918,542
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,918,542
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,635
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,098,559
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,414,721
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,282
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,413,439
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,005,116
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 52,800
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 952,316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,367,904
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,232,502
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,422
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,422
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 43
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 43
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,014,937
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,014,937
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,140,905
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,129,378
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,573
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,573
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,914,501
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 688,684
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 688,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 102,394
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68,395
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,845
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,688,183
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 199,304
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,319
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 143,985
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,024
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,944,066
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,640,393
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,944,066
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,952
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 691,375
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,797,632
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157,128
D. Služby (účtová skupina 51) 2,805,682
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,513,173
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,828,948
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 617,041
4. Sociální náklady (527, 528) 67,184
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,180
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 312,110
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 312,110
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,356
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,003
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,842,761
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,981,256
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 689,710
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 671,669
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 671,669
XII. Kurzové zisky (663) 18,041
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 373,681
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 298,700
2. Ostatní náklady (562A) 298,700
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21,257
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 53,724
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 316,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,158,790
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,017,885
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,021,331
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,446
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,140,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319637 TIN: 2020316573 DIČ: SK2020316573
 • Sídlo: BRVZ, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 23.01.2004
  Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko 10.06.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (10%) Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
   14.07.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko Vznik funkcie: 10.06.2011
   13.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   10.06.2010Nové predmety činnosti:
   finančný poradca
   09.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   09.10.2004Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   08.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.01.2004
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   13.11.2003Nové obchodné meno:
   BRVZ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, prednášok, seminárov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   12.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   17.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   23.11.2000Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   22.11.2000Zrušeny spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   19.09.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   26.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.1992Nové obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava