Vytvořte fakturu

E.E. Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.05.2016
Basic information
Obchodní název E.E. Group
IČO 31319751
TIN 2020351168
DIČ SK2020351168
Datum vytvoření 18 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.E. Group
Ambroseho 7
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 980 €
Zisk 18 194 €
Kapitál 5 387 €
Vlastní kapitál -49 550 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911646336
Mobile(y) 0911646336
Date of updating data: 27.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,974
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,323
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,251
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 43,974
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,356
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -56,355
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,194
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,330
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 255
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,270
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -3,910
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,827
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,269
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,084
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,805
Date of updating data: 27.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 83,980
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,593
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 82,236
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,062
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,220
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,254
C. Služby (účtová skupina 51) 10,629
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,934
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,918
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,726
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 622
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 622
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 239
M. Úrokové náklady (562) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 159
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 383
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,301
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,107
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,194
Date of updating data: 27.05.2016
Date of updating data: 27.05.2016