Vytvořte fakturu

JASIV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JASIV
IČO 31319831
TIN 2020344491
DIČ SK2020344491
Datum vytvoření 19 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JASIV
I. Bukovčana 30
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 637 €
Zisk -2 384 €
Kapitál 474 722 €
Vlastní kapitál -9 012 €
Kontaktní informace
Email jasiv@stonline.sk
Telefon(y) 0264779873
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,951
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,951
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 451,742
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 374,689
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,365
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 465,693
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,396
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 24,926
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 24,926
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -33,938
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,384
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 477,089
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 541
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 340,959
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,975
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 135,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,637
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,637
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 58,951
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,373
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 794
C. Služby (účtová skupina 51) 22,349
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,472
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 910
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,314
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,121
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 116
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,424
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,384
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319831 TIN: 2020344491 DIČ: SK2020344491
 • Sídlo: JASIV, I. Bukovčana 30, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 19.03.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alojz Sitáš 12 712 € (51%) I. Bukovčana 30 Bratislava
  Mgr. Iva Dudášová 3 739 € (15%) Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
  Ing. Jana Sitášová 8 475 € (34%) Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.01.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Iva Dudášová Majerská 14754/3D Bratislava 821 07
   Ing. Jana Sitášová Maše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   14.01.2010Noví spoločníci:
   Iva Sitášová (ml.) Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   13.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   10.10.2009Noví spoločníci:
   Jana Sitášová Máše Haľamovej 4/4005 Štrba 059 85
   09.10.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   05.06.1993Nové sidlo:
   I. Bukovčana 30 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   19.03.1992Nové obchodné meno:
   JASIV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti v rozsahu ako vymedzuje spoločenskú zmluvu
   Noví spoločníci:
   MUDr. Barbora Janegová Palárikova 12 Šaľa
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Iva Sitášová I. Bukovčana 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Sitáš I. Bukovčana 30 Bratislava
   Eva Kováčová Ševčenkova 6 Bratislava