Vytvořte fakturu

Contichem v skratke - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název Contichem v skratke
Stav Zničeno
IČO 31319858
TIN 2020298346
Datum vytvoření 20 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Contichem v skratke
Veľká Okružná 43
01001
Žilina
Financial information
Zisk -1 412 €
Kapitál 1 572 €
Vlastní kapitál -37 923 €
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 159
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,335
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,838
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,838
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,761
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,761
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,412
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,495
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,469
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,914
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932
D. Služby (účtová skupina 51) 932
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -932
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -932
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,412
Date of updating data: 11.10.2016
Files
4170631.tif
Date of updating data: 11.10.2016
 • IČO :31319858 TIN: 2020298346
 • Sídlo: Contichem v skratke, Veľká Okružná 43, 01001, Žilina
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   17.09.2015Nové sidlo:
   Veľká Okružná 43 Žilina 010 01
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným