Vytvořte fakturu

OMNIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OMNIS
IČO 31319904
TIN 2020902686
DIČ SK2020902686
Datum vytvoření 18 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNIS
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 234 €
Zisk -2 826 €
Kapitál 176 719 €
Vlastní kapitál 114 891 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 176,461
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 172,705
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,011
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 176,461
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 112,065
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 100,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,588
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,826
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,396
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,396
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 131
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 197
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,068
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,234
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,234
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,905
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,394
C. Služby (účtová skupina 51) 828
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 486
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,671
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,222
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 156
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 156
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -155
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,826
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,826
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015