Vytvořte fakturu

PAMIKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název PAMIKO
IČO 31320007
TIN 2020332589
DIČ SK2020332589
Datum vytvoření 20 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMIKO
Račianska 89
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 770 €
Zisk 1 174 €
Kapitál 5 177 €
Vlastní kapitál 5 177 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244253837
Fax(y) 0244253837
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,605
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,917
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,605
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,458
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 980
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,174
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,147
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,147
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,147
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,770
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,025
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -568
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,313
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,443
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 271
C. Služby (účtová skupina 51) 14,172
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,327
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,986
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 193
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -193
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,134
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,174
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016
 • IČO :31320007 TIN: 2020332589 DIČ: SK2020332589
 • Sídlo: PAMIKO, Račianska 89, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.12.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lýdia Míková 3 319 € (50%) Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
  Blažena Pajtinková 3 319 € (50%) Račianska 89 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.12.2016
   01.12.2011Nové sidlo:
   Račianska 89 Bratislava 831 02
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Míková Račianska 1528/89 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Blažena Pajtinková Račianska 89 Bratislava
   18.07.1997Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej literatúry a jej predaj
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   PAMIKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií a ich predaj