Vytvořte fakturu

MULTIMEX - PRODUKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MULTIMEX - PRODUKT
IČO 31320040
TIN 2020318641
DIČ SK2020318641
Datum vytvoření 20 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTIMEX - PRODUKT
Kulíškova 15
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 131 354 €
Zisk -45 744 €
Kapitál 63 528 €
Vlastní kapitál -226 961 €
Kontaktní informace
Email multimex@multimex.sk
webové stránky http://www.multimex.sk
Telefon(y) +421253411107
Mobile(y) +421903514599, +421905548950
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,010
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,360
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,360
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,373
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,814
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,814
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,519
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,519
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,519
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,040
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 781
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,259
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 277
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,010
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -272,704
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -234,265
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -234,265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,744
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,714
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,417
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,417
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 290,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,688
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,688
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 274,846
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,629
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,623
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,111
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,400
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 131,353
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 131,354
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 92,262
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,092
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,932
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,273
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,318
D. Služby (účtová skupina 51) 41,363
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,569
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,422
4. Sociální náklady (527, 528) 2,058
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 143
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,122
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,664
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,578
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 206
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28
2. Ostatní náklady (562A) 28
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,784
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -45,744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015