Vytvořte fakturu

RAMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAMA
IČO 31320198
TIN 2020294705
DIČ SK2020294705
Datum vytvoření 26 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMA
Júnová 6
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 348 €
Zisk 2 808 €
Kapitál 448 942 €
Vlastní kapitál -22 089 €
Kontaktní informace
Email m.rasochova@stonline.sk
Telefon(y) 0905323929
Mobile(y) 0905323929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 467,969
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 88,208
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 88,208
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,956
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,252
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,421
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 363,777
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 363,777
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,088
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,039
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,039
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,208
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 348
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 340
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 467,969
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,281
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,392
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,027
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,808
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 487,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 353
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 353
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 486,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,875
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,875
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 478,761
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,193
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 52
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 195,360
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 195,348
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 192,848
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,428
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 161,077
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,611
D. Služby (účtová skupina 51) 4,056
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,603
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,234
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,306
4. Sociální náklady (527, 528) 63
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,112
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,252
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 717
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,604
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,808
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015