Vytvořte fakturu

I. M. GOSTIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I. M. GOSTIN
IČO 31320210
TIN 2020345096
DIČ SK2020345096
Datum vytvoření 23 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. M. GOSTIN
Lamačská cesta 1734/101
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 832 €
Zisk -166 €
Kapitál 330 832 €
Vlastní kapitál 126 138 €
Kontaktní informace
Email milan.golsky@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421254793097
Mobile(y) +421903717505, +421907743899
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 325,242
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,864
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,864
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,809
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,055
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,365
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,272
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,769
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,769
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,497
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 160,667
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 133,361
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,306
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 325,242
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,973
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 545
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 545
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 118,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 118,955
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -166
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,829
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 194,908
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 193,464
6. Long-term advance payments received (475A) 800
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,921
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,855
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,855
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,066
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,440
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,440
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,831
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,832
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,832
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,922
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,602
D. Služby (účtová skupina 51) 6,210
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 590
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,967
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,967
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,497
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 910
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,020
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 794
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -166
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320210 TIN: 2020345096 DIČ: SK2020345096
 • Sídlo: I. M. GOSTIN, Lamačská cesta 1734/101, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 23.03.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Golský 6 639 € (100%) Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.01.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   10.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.03.1992
   09.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   15.10.2008Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1734/101 Bratislava 841 03
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   07.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Fazekaš Vigľašská 19 Bratislava 851 06
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava 851 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   30.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ Bakošova 38 Bratislava
   29.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   I. M. GOSTIN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 38 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenské a konzultačné služby
   propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   zavádzanie nových výrobných technológií v oblasti stavebníctva
   ykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /nezahrňa oprávnenie na projektovú činnosť/
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Golský Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Golský - jednateľ
   Ing. Ján Prusák - jednateľ