Vytvořte fakturu

SAMBA LIGHTING SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAMBA LIGHTING SYSTEMS
IČO 31320252
TIN 2020332600
DIČ SK2020332600
Datum vytvoření 30 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 004 €
Zisk 1 428 €
Kapitál 65 011 €
Vlastní kapitál 20 239 €
Kontaktní informace
Email office@samba.sk
Telefon(y) 0244372545
Mobile(y) 0915815128
Fax(y) 0244255836
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 64,973
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 157
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,203
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,203
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,203
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,613
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,018
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,595
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,667
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,599
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,337
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,337
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,428
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,230
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,230
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,256
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,426
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 830
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,974
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 76
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 76
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,004
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,731
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,854
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,419
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,535
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,046
D. Služby (účtová skupina 51) 2,365
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,469
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015