Vytvořte fakturu

BODY COMFORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BODY COMFORT
IČO 31320376
TIN 2020297818
DIČ SK2020297818
Datum vytvoření 30 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BODY COMFORT
Floglova 4
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 061 €
Zisk -17 614 €
Kapitál 105 142 €
Vlastní kapitál 26 878 €
Kontaktní informace
Email info@bodycomfort.biz
Telefon(y) 0262249539, 0903433654, 0903630681
Mobile(y) 0903630681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,136
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,136
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,136
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,061
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 529
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 120,197
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,264
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 963
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 32,854
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,578
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,614
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,933
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,269
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,064
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,034
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 104,007
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 114
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,061
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,859
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 202
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,114
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,633
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,441
C. Služby (účtová skupina 51) 3,507
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,638
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,206
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,690
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 999
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,053
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,722
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 29
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 28
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 630
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 497
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -601
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,654
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320376 TIN: 2020297818 DIČ: SK2020297818
 • Sídlo: BODY COMFORT, Floglova 4, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava 30.03.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Karpat 6 640 € (100%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Milan Karpat Hrušovská 54 Bratislava 821 07
   27.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   13.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   12.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   27.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Hrušovská 54 Bratislava
   Mária Karpatová Hrušovská 54 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod i maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba absorbérov pre čističe vzduchu
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Karpatová Wolkrova 41 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   BODY COMFORT s r. o.
   Nové sidlo:
   Floglova 4 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Karpat Wolkrova 41 Bratislava