Vytvořte fakturu

NV - NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NV - NOVA
IČO 31320431
TIN 2020834057
Datum vytvoření 25 Březen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NV - NOVA
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Zisk 27 870 €
Kapitál 2 215 033 €
Vlastní kapitál 2 215 033 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258101317
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,820,184
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,032,198
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,370
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,370
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,821,554
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,086,684
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 4,943,750
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 4,943,750
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 988,750
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -3,871,279
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,407
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,870
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,734,870
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,727,155
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,715
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,715
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11
C. Služby (účtová skupina 51) 11
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 142,917
X. Úrokové výnosy (662) 142,917
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 107,319
M. Úrokové náklady (562) 107,155
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 35,598
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,587
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,717
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015