Vytvořte fakturu

D & BB group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.01.2016
Basic information
Obchodní název D & BB group
IČO 31320465
TIN 2020293000
DIČ SK2020293000
Datum vytvoření 31 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & BB group
Osadná 271/20
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 324 €
Zisk -48 166 €
Kapitál 93 055 €
Vlastní kapitál -108 132 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336472268, 0917211873
Mobile(y) 0905972928, 0917211873
Fax(y) 0336472268
Date of updating data: 22.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,626
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 105
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 105
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 105
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,521
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,266
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,017
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 136
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,626
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,298
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 220
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 220
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -121,630
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -121,630
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,166
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 193,156
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 192,950
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 206
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,768
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,965
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,965
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,421
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,890
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 242
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250
Date of updating data: 22.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,324
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,324
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,404
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 411
D. Služby (účtová skupina 51) 11,743
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,192
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,624
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,268
4. Sociální náklady (527, 528) 300
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 625
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,311
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,080
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,170
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,141
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 832
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 309
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,206
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,166
Date of updating data: 22.01.2016
Date of updating data: 22.01.2016