Vytvořte fakturu

A.P. Office Technic - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.P. Office Technic
IČO 31320503
TIN 2020336252
DIČ SK2020336252
Datum vytvoření 31 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.P. Office Technic
Detvianska 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 510 €
Zisk 3 237 €
Kapitál 18 913 €
Vlastní kapitál 10 143 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,068
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,779
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,779
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,221
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,140
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,036
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 68
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 68
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,068
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,380
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,504
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,560
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -56
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,237
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,688
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,673
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 228
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 447
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 233
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,510
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,510
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 890
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,620
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,556
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 351
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,660
D. Služby (účtová skupina 51) 8,345
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,830
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,880
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,055
4. Sociální náklady (527, 528) 895
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,052
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 3,052
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,954
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,154
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 674
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 674
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,281
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,044
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320503 TIN: 2020336252 DIČ: SK2020336252
 • Sídlo: A.P. Office Technic, Detvianska 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05 27.07.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Filák 6 639 € (100%) Ružomberská 18 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   počítačové služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   27.07.2001Noví spoločníci:
   A.P. Handelsgesselschaft m.b.H. Amerlingstr. 4 Wien 1060 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   31.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Filák Ružomberská 18 Bratislava 821 05
   30.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 1 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   24.06.1993Zrušené obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   31.03.1992Nové obchodné meno:
   A.P. Office Technic spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Aldo Pichler Ges m.b.H. Amerlingstr. 4 1060 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Kočišek Budatínska 73 Bratislava