Vytvořte fakturu

Adson - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Adson
IČO 31320538
TIN 2020343160
DIČ SK2020343160
Datum vytvoření 30 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Adson
Kremeľská 11
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 251 €
Zisk 55 439 €
Kapitál 75 626 €
Vlastní kapitál 55 954 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903192514, +421903707879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,913
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,913
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,168
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,337
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,776
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 122,552
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,394
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 698
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 48,285
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,439
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,158
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,910
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,057
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,069
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,078
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,706
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 248
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 140,251
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 138,842
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,209
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 67,778
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,258
C. Služby (účtová skupina 51) 21,770
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,518
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 828
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,320
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,473
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,814
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,159
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,159
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,154
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 71,319
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,439
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320538 TIN: 2020343160 DIČ: SK2020343160
 • Sídlo: Adson, Kremeľská 11, 84110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava 30.03.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudovít Kolman 2 324 € (33.3%) Mierová 38 Bratislava
  RNDr. Daniel Gašpar, CSc. 2 324 € (33.3%) Bratislava
  RNDr. Ján Krč - Jediný, CSc. 2 324 € (33.3%) Tupolevova 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   30.05.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kolman Mierová 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1994
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava Vznik funkcie: 30.03.1992
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   Adson, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Krč - Jediný , CSc. Tupolevova 4 Bratislava
   19.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   Softies, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 11 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku - netýka sa podkytovania softwaru autorom podľa autorského zákona/
   poradensko-konzultačná a školiaca činnosť v oblasti využitia výpočtovej techniky
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Daniel Gašpar , CSc. Kremeľská 11 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kolman Nevädzová 3 Trnava