Vytvořte fakturu

SEMENTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEMENTA
IČO 31320571
TIN 2020350167
DIČ SK2020350167
Datum vytvoření 01 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEMENTA
Romanova 19
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 750 €
Zisk -3 079 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263834018
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,000
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,103
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,103
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -723
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 46
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,329
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,079
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,826
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 183
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,643
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,811
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 468
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,234
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,130
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 163,750
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 163,591
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 146
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,349
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 141,596
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,269
C. Služby (účtová skupina 51) 3,604
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,475
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 317
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,599
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,268
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 520
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 520
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -520
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,119
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,079
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320571 TIN: 2020350167 DIČ: SK2020350167
 • Sídlo: SEMENTA, Romanova 19, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02 01.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zuzana Čigášová 3 320 € (50%) Romanova 19 Bratislava 851 02
  Ľudmila Holásková 3 319 € (50%) Holíčska 11 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2011Nové sidlo:
   Romanova 19 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Holásková Holíčska 11 Bratislava 851 05
   Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Čigášová Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2011
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba zeleniny, ovocia, množenie a novošľachtenie sadív a osív
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava 851 06
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   11.10.1994Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín 931 01
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín 931 01
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Pošvancová Veterná 488/6 Šamorín 931 01
   Ing. Jiří Zezula Zelená 9 Šamorín 931 01
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava 851 06
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Šikutová - zakladateľka spoločnosti Znievska 18 Bratislava
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   SEMENTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti v zmysle zák. č. 455/1991 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť a poskytovanie doplnkových služieb
   poľnohospodárska výroba zeleniny, ovocia, množenie a novošľachtenie sadív a osív
   Noví spoločníci:
   Mária Šikutová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Šikutová - zakladateľka spoločnosti Znievska 18 Bratislava