Vytvořte fakturu

MARCATO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARCATO
IČO 31320619
TIN 2020296036
DIČ SK2020296036
Datum vytvoření 01 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCATO
Jungmannova 14
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 455 €
Zisk -10 208 €
Kapitál 13 161 €
Vlastní kapitál -252 679 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,909
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,909
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,218
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,563
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,076
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,127
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -262,888
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,408
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -264,059
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,208
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,015
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 335
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 276,680
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,749
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,493
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -651
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,455
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,455
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,565
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,150
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 138
C. Služby (účtová skupina 51) 12,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,735
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,110
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,365
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 138
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 138
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -138
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,248
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,208
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31320619 TIN: 2020296036 DIČ: SK2020296036
 • Sídlo: MARCATO, Jungmannova 14, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emília Mlynárová riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 01.04.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emília Mlynárová 6 639 € (100%) Jungmannova 14 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Jungmannova 14 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2008Nové obchodné meno:
   MARCATO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmannova 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmannova 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.04.1992
   07.07.2008Zrušené obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   07.11.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   18.12.1995Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   09.09.1993Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ Passo di Riva Vincenza Taliansko
   08.09.1993Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   "MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" (v jazyku talianskom)
   Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie obchodných činností a služieb
   import, export, tranzit
   Noví spoločníci:
   Emília Mlynárová Jungmanova 14 Bratislava
   Rag. Giuseppe Perticone Passo di Riva Vincenza Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Mlynárová - riaditeľ
   Rag. Giuseppe Perticone - generálny riaditeľ