Vytvořte fakturu

TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
IČO 31320830
TIN 2020939547
Datum vytvoření 06 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP Consult TOP Consult Ltd. /v jazyku anglickom/
Borská 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 876 €
Zisk 2 614 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,504
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,496
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,496
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,496
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,008
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,504
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,285
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 461
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 461
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,500
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,614
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,219
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,201
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,751
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 243
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,877
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,876
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,876
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,426
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 898
D. Služby (účtová skupina 51) 5,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,074
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,056
4. Sociální náklady (527, 528) 18
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,450
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,527
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 774
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 774
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015