Vytvořte fakturu

Remix - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název Remix
Stav Zničeno
IČO 31321038
Datum vytvoření 10 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Remix
Repašského 2
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 439 454 €
Zisk -8 333 €
Kapitál 1 739 916 €
Vlastní kapitál 89 058 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905476304, 0907692278, 0903411735
Mobile(y) +421905476304, 0903411735
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,524,834
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,312,918
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,312,918
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 441,314
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 763,291
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 69,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,421
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,147
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 171,458
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 170,690
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,690
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 768
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 332
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,484
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,727
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,757
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,495
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,524,834
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,725
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200,207
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 200,207
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -117,788
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 48,477
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -166,265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,333
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,127,463
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,125,962
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 92,739
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,739
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,687
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 338
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 833,524
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,501
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,501
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 316,646
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 316,646
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 387,569
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 439,454
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 134,432
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 253,137
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,885
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,914
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,997
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,896
D. Služby (účtová skupina 51) 49,180
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,284
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,289
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,510
4. Sociální náklady (527, 528) 485
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 214,664
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 214,664
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,259
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,238
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 290,496
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,918
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 48,739
2. Ostatní náklady (562A) 48,739
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 179
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,911
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,371
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,333
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • IČO :31321038
 • Sídlo: Remix, Repašského 2, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Remix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Repašského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným