Vytvořte fakturu

DUNAJSKÝ KLUB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJSKÝ KLUB
IČO 31321135
TIN 2020939602
Datum vytvoření 10 Duben 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DUNAJSKÝ KLUB
Viedenská cesta 24
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 091 €
Zisk -32 285 €
Kapitál 904 871 €
Vlastní kapitál 763 061 €
Kontaktní informace
Email takacsevi@yahoo.com
Telefon(y) 0907861903
Mobile(y) 0907861903
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 922,903
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 862,599
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 862,599
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 201,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 142,390
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,954
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,979
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 499,056
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 10,435
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,304
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,432
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,432
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,432
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,872
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 70
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,802
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 922,903
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,776
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,161,790
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,161,790
A.II. Emisní ážio (412) 27,427
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 26,617
2. Ostatní fondy (427, 42X) 26,617
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -452,773
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -452,773
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,285
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,127
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,008
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,008
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 188,805
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,262
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,262
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 176,035
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 314
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 314
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,091
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,091
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,091
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,215
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,430
D. Služby (účtová skupina 51) 13,325
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,087
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,572
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,572
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,445
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,124
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,336
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,684
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,589
2. Ostatní náklady (562A) 4,589
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,681
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,805
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321135 TIN: 2020939602
 • Sídlo: DUNAJSKÝ KLUB, Viedenská cesta 24, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Gregor člen Drobného 5 Bratislava 15.03.2001
  Ing. arch. Juraj Fecanin člen Lermontova 10 Bratislava 15.03.2001
  Mgr. Juraj Vaníček člen Astrova 52 Bratislava 821 01 29.01.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Vaníček - člen Astrova 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.01.2007
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Fecanin - člen Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava
   03.11.1994Nové predmety činnosti:
   hostinská činnosť
   športové a rekreačné služby
   kúpa a predaj tovarov športového a rekreačného charakteru
   sprostredkovateľská činnosť v rámci predmetu podnikania
   02.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   19.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontova 10 Bratislava
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   DUNAJSKÝ KLUB a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 24 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   propagácia a reklama
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Eliáš - člen Veľká Hradná 126 Svinná
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Matej Vaníček - predseda Astrova 52 Bratislava