Vytvořte fakturu

K o n t i c h e m - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K o n t i c h e m
IČO 31321186
TIN 2020318663
DIČ SK2020318663
Datum vytvoření 13 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K o n t i c h e m
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 858 841 €
Zisk -15 633 €
Kapitál 531 725 €
Vlastní kapitál 124 863 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264462334, 0911983367
Mobile(y) +421905785048, +421911983367, 0911983367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 409,204
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,907
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,907
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,907
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,027
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 47,844
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 47,844
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,844
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 257,056
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257,056
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,127
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 443
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,684
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,270
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,204
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,230
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 117,206
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 117,206
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 299,919
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 299,748
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1,754
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,754
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,288
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 659
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 555
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 175
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 175
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 55
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,858,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,858,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,855,168
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,006
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,855,124
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,758,433
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,396
D. Služby (účtová skupina 51) 54,040
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,348
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,696
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,581
4. Sociální náklady (527, 528) 1,071
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,402
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,795
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,717
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,966
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,367
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,922
2. Ostatní náklady (562A) 18,922
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,347
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,630
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321186 TIN: 2020318663 DIČ: SK2020318663
 • Sídlo: K o n t i c h e m, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 07.09.1998
  Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 01.07.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Bujňák 4 800 € (80%) Nad Jazierkom 4 Bratislava
  Anna Garneková 1 200 € (20%) Ostredková 30 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie práce
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.07.2011
   08.01.2010Noví spoločníci:
   Anna Garneková Ostredková 30 Bratislava 821 02
   07.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Anna Garneková Ostredská 30 Bratislava
   Ing. Peter Lupták Cabanova 13/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   23.01.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacia služba
   administratívne práce
   agentúrna činnosť - sprostredkovanie veľtrhov, výstav
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Anna Garneková Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   13.04.1992Nové obchodné meno:
   K o n t i c h e m s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu, v zmysle práv. úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade Bratislava Drieňova 24 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava