Vytvořte fakturu

NEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NEKO
IČO 31321232
TIN 2020343149
DIČ SK2020343149
Datum vytvoření 13 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEKO
Dúbravská 9
84234
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 675 072 €
Zisk 32 888 €
Kapitál 390 407 €
Vlastní kapitál 340 963 €
Kontaktní informace
Email neko@neko.sk
Telefon(y) 0254777407, 0527728742
Fax(y) 0254777407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,414
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 392,446
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 624,414
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 364,251
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 323,694
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,888
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 260,163
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 140
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 260,023
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 248,565
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,031
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,443
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 984
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 675,072
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 674,292
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 780
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 631,552
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 351,548
C. Služby (účtová skupina 51) 202,949
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 74,890
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 991
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 301
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 873
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 43,520
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,575
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16
X. Úrokové výnosy (662) 16
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 185
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -169
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 43,351
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,463
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,888
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015