Vytvořte fakturu

ALBATRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Obchodní název ALBATRADE
IČO 31321259
TIN 2020335317
DIČ SK2020335317
Datum vytvoření 13 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBATRADE
Langsfeldova 7
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 143 583 €
Zisk -4 217 €
Kapitál 23 120 €
Vlastní kapitál -36 132 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0904729904, 0903632054
Mobile(y) 0903632054
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,483
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,483
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,010
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,831
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,158
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 366
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,322
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,314
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,149
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,063
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,217
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,165
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,616
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,549
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,667
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,401
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,134
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,347
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 143,583
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 143,309
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 146,678
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 74,202
C. Služby (účtová skupina 51) 19,122
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,241
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 515
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,370
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,095
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,985
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 162
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 162
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -162
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,257
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,217
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016