Vytvořte fakturu

Istropolitana Advertising - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Istropolitana Advertising
IČO 31321330
TIN 2020345349
DIČ SK2020345349
Datum vytvoření 10 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Istropolitana Advertising
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 040 168 €
Zisk 36 164 €
Kapitál 1 043 677 €
Vlastní kapitál 59 118 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258244155
Fax(y) 0258244154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 969,300
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 128,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 128,270
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,270
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 831,637
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 726,590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 666,786
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,330
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 640,356
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,486
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 91,089
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,761
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,393
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,595
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -202
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 969,300
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,953
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 821
2. Ostatní fondy (427, 42X) 821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,164
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,347
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 74,622
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,516
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 66,918
12. Odložený daňový závazek (481A) 188
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 780,163
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 273,700
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,713
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,450
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,537
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 388,355
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 48,753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,461
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,167
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,727
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,982
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,982
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,040,168
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,020,623
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,993
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,552
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,969,999
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,550
D. Služby (účtová skupina 51) 2,902,616
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 867,256
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 650,021
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 199,029
4. Sociální náklady (527, 528) 18,206
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,669
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 82,670
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 82,670
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 138
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,169
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,032,457
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 160
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 160
XII. Kurzové zisky (663) -155
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,194
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,652
2. Ostatní náklady (562A) 7,652
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -247
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,789
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,189
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,980
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,816
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,628
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 188
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321330 TIN: 2020345349 DIČ: SK2020345349
 • Sídlo: Istropolitana Advertising, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 09.11.2005
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 31.07.2000
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.10.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Communication Group, a.s. 6 640 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.04.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   03.01.2012Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   02.01.2012Zrušeny spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.10.2011Noví spoločníci:
   VAVA CAPITAL, s. r. o. Mierová 168 Bratislava 821 05
   03.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   19.05.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana Advertising, s. r. o.
   18.05.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   20.02.2009Nové obchodné meno:
   Istropolitana/O&M, s. r. o.
   19.02.2009Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   16.11.2007Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a marketing
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   07.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   09.11.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2005
   08.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   Istropolitana D´ Arcy, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   22.03.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   28.05.1997Nové obchodné meno:
   ISTROPOLITANA / DMB & B spol. s r.o.
   27.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč P. Horova 15 Bratislava 841 08
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   19.11.1993Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   služby realitnej kancelárie
   služby cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majermíkova 8 Bratislava
   18.11.1993Zrušené sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   10.04.1992Nové obchodné meno:
   Istropolitana Studio spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kpt. Rašu 33 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba videoprogramov a ich predaj
   výroba hudobných nahrávok a ich predaj
   vydavateľská činnosť
   služby reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Hlaváč Žingorova 95 Martin 036 01
   Mgr. Mário Homolka Hany Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Mgr. Milan Lechnický 141 Rimavské Brezovo