Vytvořte fakturu

MaG MARKET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MaG MARKET
IČO 31321453
TIN 2020292857
DIČ SK2020292857
Datum vytvoření 16 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaG MARKET
sv. Vincenta de Paul 6
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 560 876 €
Zisk -1 171 €
Kapitál 209 767 €
Vlastní kapitál 57 967 €
Kontaktní informace
Email magmarket@stonline.sk
webové stránky http://www.magmarket.sk
Telefon(y) +421243638624, +421243638626
Mobile(y) +421903723733, +421910973457, +421903723703, +421911732030, +421903732030
Fax(y) 0243638626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 166,199
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,412
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,412
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,412
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,320
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 84,068
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 124
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 83,944
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,860
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,447
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,945
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,558
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 467
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,199
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,171
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,462
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,444
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 910
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 20,534
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 119,629
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,786
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,786
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,410
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,230
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,211
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,389
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 558,920
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 560,876
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 553,088
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,832
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,956
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 384,402
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,927
D. Služby (účtová skupina 51) 80,175
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,887
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,458
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,062
4. Sociální náklady (527, 528) 1,367
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,085
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,347
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,347
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,926
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,127
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,419
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,069
2. Ostatní náklady (562A) 2,069
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 342
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,418
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,709
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,171
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321453 TIN: 2020292857 DIČ: SK2020292857
 • Sídlo: MaG MARKET, sv. Vincenta de Paul 6, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 16.04.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Mičatka 13 610 € (68.3%) Azalková 8 Bratislava 2 821 01
  Elena Mičatková 6 307 € (31.7%) Azalkova 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   06.02.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   10.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka Azalková 8 Bratislava 2 821 01 Vznik funkcie: 16.04.1992
   09.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mičatka
   30.03.2004Nové sidlo:
   sv. Vincenta de Paul 6 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   29.03.2004Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Elena Mičatková Azalkova 8 Bratislava
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Elena Matúšová Mierova 70 Bratislava
   Branislav Mičatka Osuského 42 Bratislava
   Ing. Milan Mičatka Šalviova 52 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   11.11.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   10.11.1994Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   16.04.1992Nové obchodné meno:
   MaG MARKET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia a nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť stavebných prác HSV a PSV, investorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mičatka Kúpeľná 2 Bratislava
   Miroslav Gono 5525 42 ND AVE, Kenocha Wisconsin 531 44 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mičatka