Vytvořte fakturu

Schoeller Allibert - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název Schoeller Allibert
IČO 31321500
TIN 2020343226
DIČ SK2020343226
Datum vytvoření 17 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schoeller Allibert
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 027 197 €
Zisk 189 806 €
Kapitál 1 163 062 €
Vlastní kapitál 1 025 935 €
Kontaktní informace
Email info.slovakia@schoellerallibert.com
Telefon(y) 0255565940
Fax(y) 0255565941
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,497,418
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,409
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,409
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,263,043
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,260,065
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,978
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,218
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 127,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,215
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,748
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 98,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,299,786
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,099,856
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,099,856
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,806
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 181,139
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 128,946
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,946
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,985
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,320
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,888
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,487
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,169
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,318
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,027,197
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,027,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,002,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,559
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,781,126
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,494,723
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,369
D. Služby (účtová skupina 51) 233,064
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,876
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,053
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,724
4. Sociální náklady (527, 528) 1,099
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,981
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 246,071
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,193
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,083
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,083
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,059
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,012
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 54,206
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 56,367
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,161
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,806
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016
 • IČO :31321500 TIN: 2020343226 DIČ: SK2020343226
 • Sídlo: Schoeller Allibert, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Duben 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Schoeller Alibert GmbH 8 299 € (100%) Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2016Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
   30.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Maciej Piotr Ziętek Egejska 2/24 Warszava 02-764 Poľská republika Vznik funkcie: 23.12.2015
   07.05.2013Nové obchodné meno:
   Schoeller Allibert s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Schoeller Alibert GmbH Rudolf Diesel - Strasse 26 Wiener Neustadt A-2700 Rakúska republika
   22.04.2003Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   17.04.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ