Vytvořte fakturu

Ústav bývania - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ústav bývania
IČO 31321542
TIN 2020846157
DIČ SK2020846157
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ústav bývania
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 161 €
Zisk 4 632 €
Vlastní kapitál 372 224 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 264,786
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 264,786
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,094
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,874
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,011
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 80,209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 361,880
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 358,398
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 370,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 370,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,234
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,632
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,482
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -25
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,507
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 255
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 848
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,465
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 939
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,161
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,006
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,155
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 49,148
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,639
C. Služby (účtová skupina 51) 16,520
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,072
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 843
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,512
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,562
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,013
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,847
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 42
X. Úrokové výnosy (662) 42
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,224
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,224
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,831
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,199
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015