Vytvořte fakturu

CORINEX PARTNERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CORINEX PARTNERS
IČO 31321585
TIN 2020316683
DIČ SK2020316683
Datum vytvoření 21 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 221 €
Zisk -160 236 €
Kapitál 775 112 €
Vlastní kapitál 56 239 €
Kontaktní informace
Email erik.spanik@corinex.com
Telefon(y) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 634,173
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 321,381
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 321,381
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 193,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,654
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,412
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,361
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,764
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,597
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 289,883
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 287,742
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,380
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,465
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 634,173
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,402
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,402
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,497
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 249,240
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -218,743
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -160,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 727,662
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,637
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,637
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 716,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 706,220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 706,220
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,292
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,993
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,763
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,757
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,357
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,508
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,508
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,826
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 84,221
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,826
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,733
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 662
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,443
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,429
D. Služby (účtová skupina 51) 28,356
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,046
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,481
4. Sociální náklady (527, 528) 1,051
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,868
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,137
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,137
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,075
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159,222
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,041
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 33
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -159,269
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -160,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321585 TIN: 2020316683 DIČ: SK2020316683
 • Sídlo: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Sobotka, CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 09.01.1996
  Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 25.01.2011
  Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 28.08.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kristiansund Investor AB 23 402 € (100%) Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   15.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   05.10.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tési Hraničná 77 Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 28.08.2013
   04.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   17.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.01.2011
   28.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Lipnická 295/47 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 14.12.2001
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   22.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Krčméryho 3480/21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.1996
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   26.10.2004Noví spoločníci:
   Kristiansund Investor AB Trust House, Bonadie Street 112 Kingstown Sv. Vincent a Grenadíny
   25.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   účtovné a ekonomické poradenstvo
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Mikulicová Nová Lipinca 295/II Dunajská Lužná 900 42
   07.02.2002Zrušené sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   01.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   29.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   23.01.1996Nové sidlo:
   Kľukatá 10 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik Puškinova 23 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   22.01.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava
   19.10.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie údajov a činnosti s tým súvisiace
   poradenské služby v elektrotechnike a výpočtovej technike
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi/
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bielik P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Andrej Kadlic Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Peter Sobotka , CSc. K. Zetkinovej 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ Bezručova 9 Bratislava