Vytvořte fakturu

CORINEX PARTNERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název CORINEX PARTNERS
Stav Zničeno
IČO 31321585
TIN 2020316683
DIČ SK2020316683
Datum vytvoření 21 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORINEX PARTNERS
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 066 €
Zisk -189 299 €
Kapitál 775 112 €
Vlastní kapitál 56 239 €
Kontaktní informace
Email erik.spanik@corinex.com
Telefon(y) 0250258111, 0255568193, 0259212819
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 426,085
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 277,494
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 277,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 178,145
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,364
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,677
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,941
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 160
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,027
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,147
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,147
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,715
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 140,754
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 871
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 139,883
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,650
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,085
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -293,296
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,402
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,402
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,340
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -129,739
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 249,240
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -378,979
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -189,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 719,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,980
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 708,411
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 696,368
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 696,368
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,211
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,037
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,227
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 568
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,990
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,590
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,652
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,066
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,652
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,356
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,736
D. Služby (účtová skupina 51) 20,456
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 122,191
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,516
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,640
4. Sociální náklady (527, 528) 1,035
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,793
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,564
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,564
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,616
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -188,290
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,540
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -188,335
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 964
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -189,299
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016
 • IČO :31321585 TIN: 2020316683 DIČ: SK2020316683
 • Sídlo: CORINEX PARTNERS, Kľukatá 6, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2016Zrušené obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   08.02.2002Nové sidlo:
   Kľukatá 6 Bratislava 821 08
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   CORINEX PARTNERS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným