Vytvořte fakturu

FROCK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název FROCK
IČO 31321640
TIN 2020299875
DIČ SK2020299875
Datum vytvoření 21 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FROCK
Drieňová 40
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 319 219 €
Zisk 9 034 €
Kapitál 55 246 €
Vlastní kapitál -22 919 €
Kontaktní informace
Email frock@frock.sk
webové stránky http://www.frock.sk
Telefon(y) +421243634223
Mobile(y) +421907753798
Fax(y) 0243634221
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 64,683
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,554
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,554
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,554
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,023
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,564
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,399
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,633
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 301
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,332
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,473
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,996
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,477
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,683
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,885
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,239
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,547
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,547
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,345
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -32,345
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,034
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,568
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,035
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,459
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,459
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,618
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,142
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,662
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,154
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,516
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,516
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 320,738
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 319,219
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 320,735
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 307,838
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,187
D. Služby (účtová skupina 51) 120,808
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 175,111
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 125,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,036
4. Sociální náklady (527, 528) 5,768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 141
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 141
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 754
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 371
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 98
2. Ostatní náklady (562A) 98
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 271
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,979
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,979
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,034
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31321640 TIN: 2020299875 DIČ: SK2020299875
 • Sídlo: FROCK, Drieňová 40, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04 10.11.1998
  Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06 13.10.2006
  Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08 13.10.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Kňazovická 1 660 € (25%) Laučekova 7 Bratislava 811 04
  Mária Henčová 1 660 € (25%) Znievska 22 Bratislava 851 06
  Anna Gajdošová 1 660 € (25%) Ondavská 8 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2007Nové predmety činnosti:
   výroba filmových a divadelných dekorácií, rekvizít a kostýmových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   09.12.2006Noví spoločníci:
   Marta Lužová Štefánikova 70 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.10.2006
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.10.2006
   Marta Lužová Štefánikova 70 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.10.2006
   08.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Marta Lužová Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   24.07.2006Nové sidlo:
   Drieňová 40 Bratislava 821 02
   23.07.2006Zrušené sidlo:
   Jelenia 8 Bratislava 811 05
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04
   Mária Henčová Znievska 22 Bratislava 851 06
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Marta Lužová Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučekova 7 Bratislava 811 04
   Alena Plevková Fedinova 16 Bratislava 851 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava
   Mária Henčová Žukovova 42 Bratislava
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Marta Lužová K.Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   FROCK spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 8 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zákazkové šitie odevov a scénických kostýmov
   Noví spoločníci:
   Anna Gajdošová Ondavská 8 Bratislava
   Mária Henčová Žukovova 42 Bratislava
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Marta Lužová K.Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Kňazovická Laučenkova 7 Bratislava
   Alena Plevková Urxova 12 Bratislava