Vytvořte fakturu

OPUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název OPUS
IČO 31321755
TIN 2020379658
DIČ SK2020379658
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo OPUS
Skuteckého 23
97401
Banská Bystrica
Financial information
Prodej a příjem 343 678 €
Zisk 107 163 €
Kapitál 742 196 €
Vlastní kapitál 468 210 €
Kontaktní informace
Email opus@forza.sk
Telefon(y) 0220855141, 0220855122, 0220855140
Mobile(y) 0904700347
Fax(y) 0220855102
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 29,988
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 29,988
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,017
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 572,945
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 169,134
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 183,223
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,443
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 602,933
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 476,658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 48,172
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 48,172
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,476
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 293,847
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,163
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,275
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 233
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 126,042
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 72,982
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,022
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,038
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 343,678
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 191,679
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 142,945
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,054
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 210,931
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 101,067
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,988
C. Služby (účtová skupina 51) 82,152
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 219
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 242
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 971
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,292
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 132,747
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 148,417
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 23,717
X. Úrokové výnosy (662) 22,066
XI. Kurzové zisky (663) 1,627
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,501
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,310
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,191
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 20,216
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 152,963
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 45,800
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 107,163
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016