Vytvořte fakturu

MILEX PROGRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MILEX PROGRES
IČO 31321852
TIN 2020379680
DIČ SK2020379680
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MILEX PROGRES
Beňadická 13
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 149 513 €
Zisk 2 894 €
Kapitál 159 678 €
Vlastní kapitál 145 298 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263531281, +421263531282, +421263531283
Mobile(y) +421905641868
Fax(y) 0263531281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 162,599
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,396
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,976
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,976
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,194
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33,194
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,194
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,172
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,172
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,172
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,054
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,018
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 203
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,599
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,191
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 431,567
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 431,567
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 48,330
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,330
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -334,600
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -334,600
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,894
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,408
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 430
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 430
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 385
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 385
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,407
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 159
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,990
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,275
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 720
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,114
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,149
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,186
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 149,521
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 149,513
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,413
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,602
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 859
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,067
D. Služby (účtová skupina 51) 40,326
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,859
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,384
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,460
4. Sociální náklady (527, 528) 2,015
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 636
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 636
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 47,510
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 192
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,447
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,911
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,261
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,855
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,894
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321852 TIN: 2020379680 DIČ: SK2020379680
 • Sídlo: MILEX PROGRES, Beňadická 13, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Erich Murár, PhD. člen Arménska 10 Bratislava 821 07 28.06.2014
  Ing. Ladislav Murár predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 28.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2014Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár , PhD. - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   Ing. Ladislav Murár - predseda predstavenstva Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   21.10.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   20.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Beňadická 13 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu, verejnej mienky a marketing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   28.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   27.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   MILEX PROGRES a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť
   informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu
   vykonávanie laboratórnych skúšok
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava