Vytvořte fakturu

UNIFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIFA
IČO 31321925
TIN 2020291350
DIČ SK2020291350
Datum vytvoření 23 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIFA
Palárikova 25
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 528 €
Zisk 3 723 €
Kapitál 13 970 €
Vlastní kapitál -76 516 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252625281, 0220400403
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,167
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,841
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,167
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,793
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -84,484
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,723
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 83,660
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,293
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 356
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,528
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,528
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,202
C. Služby (účtová skupina 51) 16,201
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,326
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,327
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 553
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 386
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 166
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -553
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,773
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,050
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,723
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321925 TIN: 2020291350 DIČ: SK2020291350
 • Sídlo: UNIFA, Palárikova 25, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67 26.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Slavomír Židek 6 640 € (100%) 525 Láb 900 67
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   08.09.2002Zrušené sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   26.11.2001Nové sidlo:
   Palárikova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   08.10.1999Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek 525 Láb 900 67
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   09.01.1997Noví spoločníci:
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Slavomír Židek Štefánikova 16 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava 821 08
   08.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1994Noví spoločníci:
   Mgr. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   15.06.1993Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Cambelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   21.05.1992Noví spoločníci:
   Marian Bočkay Západný rad 227 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Camvelová Ľubovnianska 14 Bratislava
   Ing. Eva Kordošová Vŕbova 12 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   UNIFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagačných výrobkov
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   architektúra, projektovanie, realizácia a výroba zariadení a vybavení interiérov a exteriérov
   desing, projektovanie, realizácia a výroba hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčiansjka 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Bršiakova Rajčianska 26 Bratislava
   akad.arch. Michal Longauer Hviezdoslavova 17 Martin
   Ing.arch. Slavomír Židek Fedinova 10 Bratislava
   Mgr. Elena Žitňanská Azovská 2 Bratislava