Vytvořte fakturu

IstroSystem - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název IstroSystem
IČO 31321941
TIN 2020292439
Datum vytvoření 23 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IstroSystem
Na kopci 23
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kontaktní informace
Email istrosys@psgnetba.sk
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 11,618
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 11,618
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 765
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,383
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4222162.tif
Date of updating data: 24.09.2015