Vytvořte fakturu

Dahos - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dahos
IČO 31322018
TIN 2020363631
DIČ SK2020363631
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Dahos
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 945 €
Zisk 6 278 €
Kapitál 1 340 751 €
Vlastní kapitál 1 328 137 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903716634
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,927,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 119,564
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,807,951
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,148
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,911
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,162
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,075
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,032,663
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,024,972
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 632,026
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 632,026
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,091,236
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 295,432
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,278
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,691
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,307
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,384
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 333
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,945
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,859
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,086
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,873
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,898
C. Služby (účtová skupina 51) 9,119
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,702
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,681
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,264
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,072
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,842
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,989
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,711
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31322018 TIN: 2020363631 DIČ: SK2020363631
 • Sídlo: Dahos, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gábor Buza predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 01.05.1992
  Miriam Buzová člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 24.08.2004
  Jozef Kalivoda člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 18.04.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kalivoda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.04.2007
   27.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.05.1992
   Miriam Buzová - člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.08.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   16.03.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   06.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   20.10.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   06.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach včítane prevádzkovanie pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - správa budov
   pohostinská činnosť
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   Dahos a. s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava