Vytvořte fakturu

ŽELING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŽELING
IČO 31322077
TIN 2020408577
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ŽELING
Panenská 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 186 €
Zisk -14 020 €
Kapitál 1 126 311 €
Vlastní kapitál 1 110 061 €
Kontaktní informace
Email anja4@post.sk
Telefon(y) 0902188801
Mobile(y) 0902188801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 953,686
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,087
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 143,899
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,241
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 947
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,099,773
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,096,041
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 878,738
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 878,738
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 35,785
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 195,538
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,020
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,732
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,549
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,841
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 667
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,186
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,862
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,324
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 30,478
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 303
C. Služby (účtová skupina 51) 5,839
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,001
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,292
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,280
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 248
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -248
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,540
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,020
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31322077 TIN: 2020408577
 • Sídlo: ŽELING, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Krajčík podpredseda Pri Suchom mlyne 90 Bratislava 26.05.1999
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 05.12.2011
  Ing. Samuel Theis člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 05.12.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2012Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2011
   Ing. Samuel Theis - člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.12.2011
   24.02.2012Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   20.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík - podpredseda predstavenstva Pri Suchom mlyne 90 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   19.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   06.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   05.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   16.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   15.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie vodohospodárskych stavieb
   02.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   stravovanie závodné a verejné
   pohostinské a ubytovacie služby
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava
   organizačné zabezpečenie výuky cudzích jazykov
   stravovanie závodné a verejné
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   cestovná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   28.04.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   18.01.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava motorových vozidiel
   pohostinské a ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   17.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   25.02.1993Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   24.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   ŽELING a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vnútroštátne zasielateľstvo
   činnosť dodávateľská, investorská a koordinačná
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   cestovná motorová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina