Vytvořte fakturu

AGROMONT BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGROMONT BRATISLAVA
IČO 31322107
TIN 2020369351
DIČ SK2020369351
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo AGROMONT BRATISLAVA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 379 186 €
Zisk -3 322 €
Kapitál 756 428 €
Vlastní kapitál 642 764 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244257495, 0244259495
Mobile(y) +421905299730, 0905299730, 0905638449
Fax(y) 0244257548
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 507,334
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 457,834
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 88,735
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 249,152
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 88,849
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,267
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 756,486
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 639,442
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 743,244
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 743,244
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -100,480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,322
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,044
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,014
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,117
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 12,177
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,224
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,496
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,723
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 38,307
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 379,186
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 366,125
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 12,751
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 378,603
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113,875
C. Služby (účtová skupina 51) 125,200
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 101,193
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,126
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,856
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,353
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 583
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 139,801
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,962
X. Úrokové výnosy (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 1,956
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,723
M. Úrokové náklady (562) 1,809
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,914
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,761
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,178
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,144
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015